REALIZACJE

Podział nieruchomości, połączenie, rozgraniczenie

 • Podziały działek dla klientów indywidualnych
 • Podział działek dla zadania "Budowa obwodnicy m. Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 "
 • Podział działek dla zadania "Przebudowa ulicy Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu "
 • Podział działek na terenach kolejowych w obrębie miasta Wrocławia, obręby Południe, Brochów, Muchobor Mały
 • Podziały działek dla Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Mapy do celów projektowych i aktualizacje mapy zasadniczej

 • Mapy do celów projektowych dla klientów indywidualnych
 • Mapa do celów projektowych dla zadania "Budowa obwodnicy m. Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 "
 • Mapa do celów projektowych dla zadania "Wykonanie koncepcji programowej , projektu budowlanego - obwodnicy Tyńca i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35"
 • Aktualizacja mapy zasadniczej na terenach zamkniętych dla jednostki wojskowej w Rakowie k/ Wrocławia (pow. 560 ha)
 • Wykonanie mapy do celów projektowych dla przebudowy drogi krajowej nr 94 w Zarskiej Wsi
 • Wykonanie mapy do celów projektowych, dla linii kolejowej Wrocław Psie Pole - Trzebnica

Obsługi iwestycji

 • Tyczenie budynków, uzbrojenia terenu oraz pomiary powykonawcze dla klientów indywidualnych
 • Obsługa przebudowy mostu kolejowego w km 37.221 linii kolejowej 282 nad rzeką Bóbr i nad obwodnicą Bolesławca
 • Obsługa kopalni kruszywa w Paniowicach gm. Oborniki Śląskie
 • Pomiar powykonawczy dróg na terenie miasta Wrocławia, ulice: Asfaltowa, Granitowam Klasztorna, Dożynkowa, Karmelkowa, Łanowa, Partynicka, Zwycięska, Terenowa, Smardzowska, Jutrzenki, Kościelna, Buraczana, Wałbrzyska, Kobierzycka
 • Kompleksowa obsługa budowy sieci SRK i automatyki dla linii kolejowej Wrocław Psie Pole - Trzebnica
 • Geodezyjna obsługa budowy domów wielorodzinnych

Geoinformatyka

 • Weryfikacja i rejestracja rastrów map topograficznych w skali 1: 10 000 oraz import do geobazy na serwerze Arc SDE (na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu)
 • Aktualizacja mapy przeglądowej projektów sieci uzbrojenia terenu przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta Wrocławia
 • Wykonanie mapy zasadniczej Obwodnicy Wałbrzycha dla GDDKiA według standardu SGDoN