OFERTA

Usługi geodezyjne w naszej ofercie:

 • mapa do celów projektowych
 • podział nieruchomości, połączenie, rozgraniczenie
 • wznowienie, wyniesienie granic nieruchomości
 • geodezyjna obsługa inwestycji
  • wytyczenie: budynków, budowli, urządzeń
  • tyczenie przyłącza gazu, prądu, wody, kanalizacji
  • pomiary kontrolne, przemieszeń i odkształceń
  • pomiar objętości mas ziemnych
  • pomiary powykonawcze
 • geoinformatyka
  • mapy numeryczne
  • mapy w standardzie SGDoN
  • numeryczny model terenu
  • transformacja i kalibracja rastrów
 • pomiar powierzchni użytkowych i kubatury
 • prace na terenach zamkniętych