Mapy do celów projektowych

geodeta wrocław

Oferujemy:

 • Mapy do celów projektowych pod inwestycje
 • Mapy do celów projektowych na terenach zamkniętych (tereny PKP i RZI)
 • Aktualizacje map zasadniczych
 • Aktualizacje map kolejowych
 • Mapy do celów opiniodawczych

Podziały nieruchomości, wznowienia granic

geodeta wrocław

Oferujemy:

 • Podziały nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
 • Podziały nieruchomości przeznaczonych dla realizacji celów publicznych
 • Podziały „w trybie rolnym”
 • Połączenia działek
 • Rozgraniczenia

Geodezyjna obsługa inwestycji

geodeta wrocław

Oferujemy:

 • Wytyczenie: budynków, budowli, urządzeń
 • Tyczenie przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji i innych
 • Pomiary kontrolne, przemieszeń i odkształceń
 • Pomiar objętości mas ziemnych
 • Pomiary powykonawcze

Geoinformatyka

geodeta wrocław

Oferujemy:

 • Mapy numeryczne – formaty .dgn .dwg .dxf .shp
 • Tworzymy mapy z przeznaczeniem dla GDDKiA.
 • Numeryczny model terenu wykonujemy na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz digitalizacji istniejących map. Wynikiem naszych prac jest stworzenie przestrzennej siatki trójkątów w formie numerycznych plików 3D.

Prace na terenach zamkniętych

geodeta wrocław

Oferujemy:

 • Kompleksowa obsługa na terenach kolejowych:
  • Mapy do celów projektowych
  • Pomiary powykonawcze
  • Obsługa inwestycji (regulacje osi torów)
  • Podziały terenów kolejowych
 • Kompleksowa obsługa na terenach będących w zarządzie RZI.